Clasament

CLASAMENT MATURI 2010  Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Ciolanescu Claudiu
6 ore 15 min
1 ore 6 min
3 ore 7 min
1352
Radu Gicu Florin
5 ore 25 min
0 ore 40 min
3 ore 30 min
1275
Barbu Gigi Olivian
6 ore 45 min
3 ore 00 min
0 ore 35 min
1025
Barzac Ionel
4 ore 35 min
2 ore 30 min
1 ore 00 min
845
Pais Emil
4 ore 5 min
0 ore 30 min
1 ore 45 min
795
Bocanete Ion
5 ore 30 min
0 ore 25 min
1 ore 35 min
780


CLASAMENT TINERET 2010   Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Ciolanescu Claudiu
7 ore 20 min
1 ore 10 min
3 ore 30 min
1556
Bocanete Ion
3 ore 20 min
1 ore 00 min
1 ore 10 min
640

  
CLASAMENT MIXT 2010  


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Dulan Ion
3 ore 25 min
1 ore 55 min
0 ore 35 min
602
CAMPION ABSOLUT  2010 

Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Ciolanescu Claudiu
13 ore 35 min
2 ore 16 min
6 ore 37 min
2881

CLASAMENT MATURI 2011 ETAPA I  

Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Ciolanescu Claudiu
11 ore 00 min
2 ore 55 min
5 ore 20 min
2435
Arnautu Gigel
5 ore 5 min
0 ore 30 min
3 ore 20 min
1290
Buruiana Cristinel
6 ore 00 min
5 ore 15 min
0 ore 40 min
880
Bejenaru
4 ore 40 min
0 ore 15 min
1 ora 05 min
732
Dulan Ion
3 ore 05 min
2 ore 15 min
1 ore 45 min
710
Bragau Ion
5 ore 50 min
2 ore 00 min
0 ore 30 min
525
   
ETAPA II  


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Bragau Ion
5 ore 40 min
2 ore 15 min
2 ore 00 min
1125
Arnautu Gigel
5 ore 10 min
1 ore 40 min
2 ore 10 min
1115
Radu Gicu
5 ore 45 min
0 ore 10 min
2 ore 25 min
1080
Bocanete Ion
4 ore 40 min
2 ore 43 min
1 ora 15 min
929
Buruiana Cristinel
6 ore 00 min
2 ore 20 min
0 ore 50 min
920
Brandusescu Valentin
4 ore 30 min
1 ore 30 min
0 ore 30 min
705

CAMPION MATURI  

Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Ciolanescu Claudiu
11 ore 00 min
2 ore 55 min
5 ore 20 min
2435
Arnautu Gigel
10 ore 15 min
2 ore 10 min
5 ore 30 min
2405
Buruiana Cristinel
12 ore 00 min
7 ore 35 min
1 ore 30 min
1800
Bragau Ion
10 ore 30 min
4 ore 15 min
2 ore 30 min
1650
Radu Gicu
5 ore 45 min
0 ore 10 min
2 ore 25 min
1080
Bocanete Ion
4 ore 40 min
2 ore 43 min
1 ore 15 min
929
Bejenaru
4 ore 40 min
0 ore 15 min
1 ore 05 min
732
Dulan Ion
3 ore 05 min
2 ore 15 min
1 ore 45 min
710
Brandusescu Valentin
4 ore 30 min
1 ore 30 min
0 ore 30 min
705


TINERET ETAPA I   

Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Arnautu Gigel
7 ore 25 min
1 ore 05 min
4 ore 30 min
1780
Barzac Ionel
4 ore 15 min
2 ore 02 min
1 ore 23 min
911
Bocanete Ion
2 ore 45 min
1 ore 20 min
0 ore 30 min
465
TINERET ETAPA II

Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Barzac Ionel
3 ore 30 min
0 ore 20 min
0 ore 20 min
530
Radu Gicu
3 ore 35 min
0 ore 40 min
1 ore 35 min
475
Bocanete Ion
2 ore 25 min
0 ore 42 min
0 ore 45 min
437
CAMPIONI TINERET 

Arnautu Gigel
7 ore 25 min
1 ore 05 min
4 ore 30 min
1780
Barzac Ionel
7 ore 45 min
2 ore 22 min
1 ore 43 min
1441
Bocanete Ion
5 ore 10 min
2 ore 02 min
1 ore 15 min
902
Radu Gicu
3 ore 35 min
0 ore 40 min
1 ore 35 min
475

CAMPION ABSOLUT 2011 
Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Arnautu Gigel
17 ore 40 min
3 ore 15 min
10 ore 00 min
4185CLASAMENT MATURI 2012 ETAPA I 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Mihart Ion
5 ore 45 min
0 ore 40 min
2 ore 00 min
1060
Cherciu Ion
5 ore 30 min
1 ore 20 min
1 ore 35 min
960
Barzac Ionel
4 ore 56 min
2 ore 25 min
1 ore 00 min
901
Bocanete Ion
3 ore 50 min
1 ore 10 min
1 ore 50 min
830
Brandusescu Valentin
5 ore 15 min
0 ore 25 min
0 ore 30 min
700
Bejenaru Liviu
3 ore 05 min
0 ore 15 min
0 ore 35 min
630
Tunsoiu Constantin
4 ore 10 min
0 ore 40 min
0 ore 45 min
580


ETAPA II 

Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Barzac Ionel
7 ore 50 min
1 ore 20 min
5 ore 15 min
1940
Stefan Cucu 
4 ore 48 min
2 ore 45 min
1 ore 15 min
938
Natruti Catalin
4 ore 50 min
0 ore 25 min
0 ore 50 min
725

 CAMPIONI MATURI 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Barzac Ionel
12 ore 46 min
3 ore 45 min
6 ore 15 min
2841
Mihart Ion
5 ore 45 min
0 ore 40 min
2 ore 00 min
1060
Cherciu Ion
5 ore 30 min
1 ore 20 min
1 ore 35 min
960
Stefan Cucu 
4 ore 48 min
2 ore 45 min
1 ore 15 min
938
Bocanete Ion
3 ore 50 min
1 ore 10 min
1 ore 50 min
830
Natruti Catalin
4 ore 50 min
0 ore 25 min
0 ore 50 min
725
Brandusescu Valentin
5 ore 15 min
0 ore 25 min
0 ore 30 min
700
Bejenaru Liviu
3 ore 05 min
0 ore 15 min
0 ore 35 min
630
Tunsoiu Constantin
4 ore 10 min
0 ore 40 min
0 ore 45 min
580 
CLASAMENT TINERET ETAPA I 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Mihart Ion
4 ore 50 min
0 ore 45 min
3 ore 30 min
1290
Mercioniu Dan
4 ore 25 min
0 ore 35 min
2 ore 00 min
845
Natruti Catalin
3 ore 50 min
1 ore 00 min
0 ore 35 min
610
Bocanete Ion
3 ore 00 min
0 ore 45 min
0 ore 55 min
525

ETAPA IIConcurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Barzac Ionel
5 ore 40 min
2 ore 05 min
2 ore 10 min
1140
Mercioniu Dan
3 ore 50 min
0 ore 45 min
1 ore 00 min
630
Brandusescu Valentin
3 ore 00 min
1 ore 00 min
1 ore 15 min
625
Boborocu Catalin
3 ore 15 min
0 ore 35 min
0 ore 20 min
385
CAMPIONI TINERET  


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Mercioniu Dan
8 ore 15 min
1 ore 20 min
3 ore 00 min
1475
Mihart Ion
4 ore 50 min
0 ore 45 min
3 ore 30 min
1290
Barzac Ionel
5 ore 40 min
2 ore 05 min
2 ore 10 min
1140
Brandusescu Valentin
3 ore 00 min
1 ore 00 min
1 ore 15 min
625
Natruti Catalin
3 ore 50 min
1 ore 00 min
0 ore 35 min
610
Bocanete Ion
3 ore 00 min
0 ore 45 min
0 ore 55 min
525
Boborocu Catalin
3 ore 15 min
0 ore 35 min
0 ore 20 min
385
MIXT 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Arnautu Gigel
4 ore 35 min
1 ore 50 min
0 ore 35 min
745
CAMPION ABSOLUT 2012


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Barzac Ionel
18 ore 26 min
5 ore 50 min
8 ore 25 min
3982
CLASAMENT 2013 MATURI  
Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Mihart Dan
5 ore 55 min
0 ore 35 min
3 ore 55 min
1565
Pais Gheorghe
7 ore 25 min
2 ore 00 min
2 ore 30 min
1425
Mercioniu Dan
6 ore 15 min
1 ore 20 min
2 ore 40 min
1300
Istodor Doru
6 ore 00 min
1 ore 00 min
3 ore 00 min
1270
Brandusescu Valentin
3 ore 50 min
1 ore 15 min
2 ore 35 min
940
Arnautu Gigel
5 ore 05 min
0 ore 40 min
1 ore 30 min
840
Gradinaru Daniel
3 ore 45 min
1ore 05 min
0 ore 55 min
665
TINERET ETAPA I 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Istodor Doru
8 ore 55 min
1 ore 25 min
3 ore 20 min
1685
Pais Emil
4 ore 20 min
0 ore 35 min
0 ore 30 min
525
Pais Gheorghe
4 ore 05 min
 1 ore 20 min
 0ore 55 min
715
ETAPA II 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Arnautu Gigel
5 ore 40 min
1 ore 55 min
0 ore 35 min
800
Pais Gheorghe
3 ore 30 min
1 ore 35 min
0 ore 30 min
430
CAMPION TINERET 

Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Istodor Doru
8 ore 55 min
1 ore 25 min
3 ore 20 min
1685
Pais Gheorghe
7 ore 35 min
2 ore 55 min
1 ore 30 min
1145
Arnautu Gigel
5 ore 40 min
1 ore 55 min
0 ore 35 min
800
Pais Emil
4 ore 20 min
0 ore 35 min
0 ore 30 min
525
CAMPION  ABSOLUT 2013


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Istodor Doru
14 ore 55 min
2 ore 25 min
6 ore 20 min
2955
CLASAMENT 2014 MATURI ETAPA I 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Pais Gheorghe
4 ore 00 min
0 ore 35 min
1 ore 40 min
795
Surdu Ciprian
3 ore 15 min
0 ore 40 min
1 ore 35 min
695
Tunsoiu Constantin
3 ore 50 min
0 ore 40 min
0 ore 50 min
560
ETAPA II 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Pais Gheorghe
6 ore 00 min
0 ore 45 min
1 ore 25 min
955
Breazu Nicusor
4 ore 55 min
1 ore 40 min
0 ore 55 min
745
Surdu Ciprian
4 ore 05 min
0 ore 50 min
0 ore 50 min
720
Tunsoiu Constantin
3 ore 05 min
1 ore 15 min
0 ore 40 min
510
CAMPIONI MATURI 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Pais Gheorghe
10 ore 00 min
1 ore 20 min
3 ore 05 min
1750
Surdu Ciprian
7 ore 20 min
1 ore 30 min
2 ore 25 min
1415
Tunsoiu Constantin
6 ore 55 min
1 ore 55 min
1 ore 30 min
1070
Breazu Nicusor
4 ore 55 min
1 ore 40 min
0 ore 55 min
745
CAMPIONI TINERET 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Pais Gheorghe
4 ore 20 min
0 ore 10 min
1 ore 50 min
890
Breazu Nicusor
7 ore 55 min
0 ore 30 min
0 ore 35 min
890
Arnautu Gigel
3 ore 05 min
0 ore 15 min
0 ore 45 min
505
Istodor Doru
2 ore 55 min
0 ore 55 min
0 ore 20 min
445
MIXT
Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Brandusescu Cristian
5 ore 25 min
3 ore 24 min
0 ore 30 min
929
Breazu Nicusor
3 ore 05 min
0 ore 55 min
1 ore 00 min
725
CAMPION ABSOLUT 2014


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Pais Gheorghe
14 ore 20 min
1 ore 30 min
4 ore 55 min
2640

CLASAMENT 2015 MATURI 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Buruiana Cristinel
7 ore 25 min
0 ore 55 min
4 ore 45 min
1710
Ciolanescu Claudiu
6 ore 25 min
0 ore 25 min
2 ore 40 min
1150
Brandusescu Cristinel
5 ore 35 min
2 ore 45 min
1 ore 30 min
1085
Tunsoiu Conestantin
5 ore 30 min
3 ore 35 min
0 ore 55 min
1020
Arnautu Gigel
4 ore 30 min
1 ore 50 min
1 ore 30 min
890
Baran Adrian
3 ore 20 min
0 ore 15 min
0 ore 30 min
370
TINERET ETAPA I 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Lingurici Vasile
5 ore 05 min
2 ore 00 min
1 ore 15 min
980
Arnautu Gigel
3 ore 45 min
1 ore 15 min
2 ore 15 min
895
Pais Emil
4 ore 05 min
1 ore 00 min
1 ore 55 min
845
Pais Ghiorghe
3 ore 50 min
0 ore 30 min
0 ore 40 min
530
ETAPA II 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Baran Adrian
6 ore 35 min
1 ore 05 min
0 ore 20 min
785
Arnautu Gigel
2 ore 35 min
1 ore 00 min
0 ore 50 min
500
CAMPIONI TINERET  


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Arnautu Gigel
6 ore 20 min
2 ore 15 min
3 ore 05 min
1395
Lingurici Vasile
5 ore 05 min
2 ore 00 min
1 ore 15 min
980
Pais Emil
4 ore 05 min
1 ore 00 min
1 ore 55 min
845
Baran Adrian
6 ore 35 min
1 ore 05 min
0 ore 20 min
785
Pais Ghiorghe
3 ore 50 min
0 ore 30 min
0 ore 40 min
530
MIXT


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Arnautu Gigel
4 ore 00 min
1 ore 10 min
1 ore 55 min
915
Buruiana Cristinel
3 ore 30 min
1 ore 10 min
0 ore 40 min
580
CAMPION  ABSOLUT 2015 


Concurenti
Timp de zbor
Inaltime mare
Disparitie
Punctaj
Arnautu Gigel
14 ore 50 min
5 ore 15 min
6 ore 30 min
3200

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

 
Free counters!